Право є мистецтво добра і справедливості (Ius est ars boni et aequi).

Правознавство є важливою навчальною дисципліною та наукою, оскільки виконує евристичну та навчально-виховну функції щодо юридичних знань.