Дисципліна "Економіка праці і соціально-трудові відносини" є інтегральною.

Питання і проблеми, названої предметної  сфері потребують підготовки спеціалістів нового типу мислення, здатних осмислювати економічні процеси та явища, що відбуваються в сфері економіки праці та соціально-трудових відносин.

Мета: формування системи теоретичних та прикладних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення продуктивності праці та розвитку соціально-трудових відносин.

Завдання: набуття вмінь і навичок у галузі забезпечення ефективного використання ресурсів для праці й моніторингу соціально-трудових відносин.

Предмет: праця у соціально-трудовому вимірі  як взаємодія між учасниками суспільно-корисної діяльності та соціально-трудові відносини між ними

Зміст дисципліни розкривається в темах:

  1. Об’єкт, предмет і завдання курсу „Економіка праці й соціально-трудові відносини

  2. Ресурси для праці та трудовий потенціал суспільства

  3. Зайнятість населення і безробіття

  4. Ринок праці в економічній системі. Методи проведення його моніторингу

  5. Людський капітал

  6. Продуктивність праці: фактори, резерви, вимірювання

  7. Оплата праці

  8. Управління персоналом як механізм регулювання трудових відносин у риноквій економіці

  9. Соціальне партнерство

  10. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин